Odvodňované plochy

Ve výpočtu můžete zahrnout až 3 odvodňované plochy do jedné retenční nádrže. Vždy uvedete půdorysný průmět odvodňované plochy, druh povrchu a sklon.

m2 
m2 
m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

V případě, že se jedná o horskou lokalitu nad 650 m n.m., vyberte poslední volbu, jinak zvolte nejbližší srážkoměrnou stanici dle mapy.

Přehled doporučených srážkoměrných stanic situovaných na mapě izolinií jednodenních úhrnů srážek s periodicitou p = 0,2 rok-1

Riziko při přeplnění retenční nádrže

Kalkulátor počítá s nižším rizikem přeplnění a periodicitou srážek p = 0,2 rok-1
V případě, že je z důvodu bezpečnosti požadováno vyšší riziko přeplnění, je možné využít srážkových dat s periodicitou p = 0,1 rok-1

Regulovaný odtok

Zadejte hodnotu přípustného odtoku dle vyjádření příslušného vodoprávního úřadu nebo správce kanalizace Q0 : l.s-1.
Pokud není přípustný odtok stanoven, kalkulátor provede výpočet dle doporučení TNV 75 9011 pro Qc = 3 l.s-1.ha-1 z neredukované odvodňované plochy A, případně 0,5 l.s-1 z jednoho zařízení.

Po výpočtu rolujte stránku nahoru