Dostupné množství dešťové vody

mapa srážek

Roční úhrn srážek (viz mapka)

mm

Zadejte velikost půdorysného průmětu odvodňované plochy (střechy)

m2

Využití dešťové vody

využití pro dům (např. splachování WC) a případně zahradu
využití pro zahradu

Nepovinné:
Velikost nádrže optimalizovat pro osob, případně zavlažování zahrady o výměře m2

Bezpečnostní přepad

bezpečnostní přepad do vsaku
bezpečnostní přepad do kanalizace, recipientu

Zatížení z povrchu

v "zelené ploše" bez zatížení
zatížení osobním automobilem

Místní podmínky

komplikované podmínky - skalnaté podloží, vysoká hladina spodní vody, ...
      osová hloubka přívodního potrubí více než 205 mm

Po výpočtu rolujte stránku nahoru